tình nguyện

Trao quyền cho phụ nữ

Tình nguyện, Giáo dục

Trao quyền cho phụ nữ đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gái có quyền kiểm soát cuộc sống của họ và có thể tham gia tích cực vào các lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế. Đó là về việc thực hiện sự bình đẳng thực sự cho nam giới và phụ nữ.

Đánh giá vị trí của phụ nữ trên toàn thế giới, tin tốt là số lượng các quốc gia tạo ra một môi trường hỗ trợ nhiều hơn bằng cách áp dụng các chính sách chống phân biệt đối xử đang gia tăng. Họ cũng đang có hành động khẳng định đối với hạn ngạch pháp lý cho phụ nữ và số lượng phụ nữ có việc làm đang tăng lên.

Tin xấu là phần lớn phụ nữ vẫn làm việc trong các công việc phi chính thức, trong điều kiện làm việc tồi tệ và không kiếm được mức lương đủ sống. Điều tương tự cũng đúng đối với sự tham gia của phụ nữ vào chính trị: nhiều phụ nữ tham gia hơn, nhưng vẫn ít hơn nhiều so với nam giới, và hầu như không ai trong số họ ở các vị trí lãnh đạo. Một phần là do sự thay đổi chậm chạp trong thái độ của nam giới đối với sự lãnh đạo của phụ nữ và trao quyền kinh tế.

Khách hàng

Nhóm thông tin chi tiết

Dịch vụ

Tình nguyện, Giáo dục

Ngày

28 Tháng Tám 2019

Chia sẻ trên