Về Tin tức Gia nhập đội ngũ của chúng tôi Sự kiện Sự tiếp xúc

Quan hệ đối tác

Quan hệ đối tác

AYC vinh danh các đối tác này vì sự hỗ trợ đáng kể của họ đối với thanh niên và gia đình có thu nhập thấp

Quan tâm đến việc hỗ trợ AYC thông qua quan hệ đối tác doanh nghiệp hoặc kinh doanh? Liên hệ: Phòng Phát triển của Trung tâm Thanh niên Châu Á

 626-537-0954 hoặc donate@aycla.org